Τα προϊόντα που εμπορεύεται το Pixelshop.gr συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύηση καλής λειτουργίας που ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής, τα ελαττωματικά προϊόντα αντικαθιστώνται (με ίδια ή εφάμιλλα ίδιων ή ανώτερων χαρακτηριστικών).

Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση τύπου “Carry in” και τα έξοδα αποστολής προς την εταιρία μας επιβαρύνουν τον αποστολέα.

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία απόδειξης ή τιμολογίου (αφορά καινούρια προϊόντα).

Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχει γίνει ορθή χρήση του προϊόντος.